API

Mathilde is het AanspreekPunt Integriteit van onze club.

API, wat is dat?
 
Zit je als jonge sporter, ouder, trainer, begeleider of andere betrokkene met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over fysieke of seksueel grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties? Dan kan je contact opnemen met het API Mathilde via mathilde@dz99.be. Ze zal je discreet en onafhankelijk verder helpen.